Искупителот

Велигденска прослава

Придружете ни се на специјалниот концерт за да го прославime искупителот, Исус Христос.